ICTSEE Team/ novembar 8, 2018/ Edukacija, IKT Konsalting, Licenciranje, Predstavljamo/ 0 komentari

Upotreba besplatnih programa u poslovnom okruženju

Uvodne napomene

U savremenom poslovanju, prosto je nezamislivo obavljati neku delatnost bez upotrebe računara, i sa njima u vezi, odgovarajućih programa. Programi koji mogu biti u upotrebi često koštaju mnogo, što opterećuje realne troškove poslovanja. Zakonski (kao i moralni) aspekti su poznati: moramo koristiti programe shodno njihovim licencama. Ne ulazeći u pojedinačno tumačenje licenci i licenciranja (jer pored vlasničkih licenci postoji i veći broj slobodnih: GPL, LGPL, Apache…), možemo uopšteno reći da svi programi koje možemo koristiti mogu biti posmatrani dvojako: oni koji se plaćaju ili koji su besplatni, i sa druge strane, programi su slobodni ili su vlasnički. Praktično, to znači sledeće:

Ovde moramo naglasiti čest propust koji se dešava: neki programi jesu besplatni, ali za privatnu, kućnu upotrebu, dok se za poslovne svrhe moraju platiti. Vodite računa o tome.

 

Što se tiče vlasničkog i slobodnog softvera, razlika je u tome što kod vlasničkih programa sva prava zadržava proizvođač i nemate pravo da ništa menjate u samom programu. Sa druge strane, slobodni programi su pod nekom od javnih licenci i mogu se menjati, tj. prilagođavati potrebama. U oba slučaja, program može biti ili besplatan ili se mora platiti korišćenje.
Naša tema su programi koji su besplatni za poslovno korišćenje.

Poslovi koje možemo obavljati sastoje se, najčešće, od sledećih: obrada teksta, tabela i prezentacija, slanje i primanje elektronske pošte, štampanje, pretraga interneta, brza razmena poruka, itd… Takođe, potrebni su nam i programi za obavljanje nekih drugih zadataka: rad sa komprimovanim paketima, pretvaranje teksta u pdf, pregled pdf dokumenata, antivirus i slično.

U daljem tekstu navešćemo programe koje možete koristiti za navedene svrhe, kao i mesta gde možete tražiti eventualnu pomoć u radu. Naravno, preduslov za korišćenje ovih programa je da već imate neki operativni sistem na računarima, najčešće su to Microsoft Windows, Mac OS X ili neka od distribucija Linux-a. Ovde ćemo pre svega obratiti pažnju na programe koji se koriste na Microsoft Windows operativnom sistemu, uz napomenu da isti ili slični programi postoje i za Mac OS X operativni sistem, iz prostog razloga jer su programi na Linux OS-u već pod nekom od slobodnih i besplatnih licenci. Takođe, većina programa je i prevedena na srpski jezik.

Pregled programa

Antivirus

Kako maliciozni softver (virusi, itd.) veoma otežava svakodnevni rad, treba pre svega misliti na na sigurnost podataka. Moramo još jednom napomenuti da se baš u slučaju antivirusa može primetiti da neki antivirusi jesu besplatni, ali samo za privatnu, kućnu upotrebu, dok se verzije istog antivirusa za poslovnu upotrebu moraju platiti. Molimo Vas da vodite računa o tome.
ClamWin je besplatan antivirus koji želimo da pomenemo. Baziran je na ClamAV antivirusu.

PDF

Jedan od formata koji je izuzetno čest je pdf format. Ovde imamo dva slučaja, tj. dva tipa programa: program kojim otvarate takav dokument i program pomoću koga možete da napravite takav dokument.
Za otvaranje i pregled ovih dokumenata pomenućemo dva programa: Adobe Reader i Sumatra PDF.
Da bi napravili pdf dokument, možete upotrebiti program PDFCreator, koji se nakon instalacije pojavljuje na vašem računaru kao virtuelni štampač, te pomoću njega možete iz bilo kog programa napraviti pdf dokument prostim štampanjem.

Kancelarijski paket

Za obradu teksta, tabelarna izračunavanja ili pravljenje prezentacija (kao i još neke opcije), izdvaja se programski paket: LibreOffice. Ovaj paket programa sadrži module: obrada teksta, tabelarna izračunavanja, prezentacije, crtanje, baze podataka i izrada formula.

Internet

Za pretraživanje interneta dovoljno je reći: Firefox, program Mozilla fondacije. Osnovne funkcionalnosti ovog pretraživača možete proširiti raznim dodacima.

Elektronska pošta

Za slanje i primanje elektronske pošte (e-mail) i korišćenje adresara, možete koristiti program Thunderbird, takođe Mozilla fondacije.
Pored svoje osnovne funkcionalnosti koju smo već pomenuli, njegove opcije možete proširiti i raznim dodacima, a mi Vam preporučujemo dodatak Lightning koji omogućava opciju kalendara sa zadacima, podsetnicima i sl.
Time bi vaš klijent elektronske pošte bio dobro zaokružena celina za poslovnu upotrebu.

Brza razmena poruka

Za brzu komunikaciju potreban je program za razmenu poruka (ćaskanje), pa možemo pomenuti par najpopularnijih.
Skype je najpopularniji program za brzu razmenu poruka, kao i za video pozive, u vlasništvu Microsoft korporacije.
Za Jabber protokol, možemo vam preporučiti klijent Gajim. Vredno je napomenuti da možete za ovaj protokol instalirati i svoj sopstveni server u kompaniji, što je posebno interesantno zbog sigurnosti.
Ovo su samo neki od programa i protokola za razmenu brzih poruka, pretragom interneta možete naći informacije i o nekim drugim programima, kao što su Viber, WhatsApp, Telegram...

Komprimovanje dokumenata

Za pravljenje zip, rar, arj i sličnih komprimovanih paketa, ako i njihovo raspakivanje, preporučujemo program 7Zip.

Narezivanje CD/DVD-a

Narezivanje CD ili DVD diskova, može se obaviti programom InfraRecorder.

Obrada slika

Kako se u radu često postavlja problem obrade slika, odličan program za ovu namenu je GIMP.

Vektorska grafika

Za rad sa vektorskom grafikom, pomenućemo program Inkscape.

Stono izdavaštvo

Za pripremu materijala za izdavanje (knjige, brošure, flajeri, vizitkarte i sl.) može se koristiti program Scribus.

Audio programi

Za slušanje muzike od besplatnih aplikacija, preporučićemo program Clementine.
Za izmene audio zapisa, preporučujemo program Audacity.

Video programi

Za pregled video materijala, pomenućemo programe: SMPlayer i VLC. Oba programa već u sebi sadrže potrebne kodeke za različite formate video materijala.
Za obradu materijala, možete koristiti OpenShot.

3D animacija

Za 3D animaciju, odličan program je Blender.

Virtuelizacija

Za viruelizaciona rešennja, tj. za virtuelizaciju operativnih sistema, odlično rešenje je VirtualBox.

Drugi programi

Naravno, postoje i drugi programi za iste namene, kao i veliki broj programa za skoro sve moguće upotrebe. Ovde je naveden samo manji broj najboljih i/ili najpopularnijih programa.

Završne napomene

Prethodno je naveden kratak spisak programa koje možete koristiti. Naravno, postoji mnogo više programa. O njima možete pročitati na stranicama Fondacije za slobodni softver (FSF). Takođe, za one koji žele više da saznaju o licencama, posetite stranice Inicijative za Otvoreni kod (OSI) ili Fondacije za slobodni softver (FSF-GNU), kao i na stranicama kompanija koje proizvode vlasnički softver, ali dozvoljavaju njegovo besplatno korišćenje u poslovne svrhe (Adobe, Microsoft…).

Takođe, pretragom interneta možete pronaći tačne pandane skupim vlasničkim rešenjima, na primer: 100 OpenSource Alternatives.

Pomoć u radu sa navedenim programima, možete naći na internet prezentacijama proizvođača programa, kao i stranicama foruma posvećenih ovim programima. U nastavku, navešćemo internet adrese foruma koji daju podršku u korišćenju na srpskom jeziku, na primeru LibreOffice-a:
LibreOffice paket: internet prezentacija se nalazi na adresi https://sr.libreoffice.org/ a forum Otvoreni dokument na kome možete dobiti pomoć na srpskom jeziku na http://otvorenidokument.com/.

Delite ovu objavu

Ostavite Komentar