Održavanje računara i serveraOdržavanje računara i servera

Održavanje računara i servera namenjeni su podešavanju i tekućem i havarijskom održavanju vaših računara (desktop, laptop) i servera (bilo koje namene). Paketi pokrivaju usluge podešavanja, otklanjanja softverskih kvarova/problema u radu, podešavanje namenskih servisa i njihovo praćenje, optimizacija rada itd. Možete se opredeliti za neki od već ponuđenih paketa, ili u razgovoru sa našim stručnim osobljem, upoznati se sa detaljima i odabrati onaj koji Vam najviše odgovara. Možemo se i dogovoriti i skrojiti namenski paket posebno za Vaše potrebe.

Održavanje računara i serveraPored samih računara i servera, ova usluga pokriva i podešavanje i održavanje štampača, skenera i ostale IKT opreme.

U svakom od paketa dobijate tehničku podršku koja u zavisnosti od trenutnog zahteva ili problema, može biti imejl, preko Tiketing sistema, daljinska ili fizička, izlaskom na teren. Takođe, dobijate i pristup portalu za podršku gde možete poslati zahtev za podršku, pratiti status već poslatih zahteva, ali i da na lak i komforan način znate tačno ko je poslao zahtev i povodom čega.

Naša kompanija ne radi servis neispravnih uređaja, niti instalaciju/reinstalaciju operativnih sistema, već u dogovoru sa Vama možemo poslati uređaj u ovlašćeni servis, bilo da su uređaju u garantnom ili vangarantnom roku.

Delite ovu stranicu