Održavanje IKT SistemaOdržavanje IKT Sistema

Održavanje IKT Sistema je skup mera i zadataka koje obavljamo kako bi Vaš IKT sektor optimalno funkcionisao. Sve pakete smo podelili u grupe usluga, u zavisnosti da li Vam je potrebno održavanje računara i servera (i druge opreme), održavanje mreža ili sve zajedno. Namera nam je da na brz i efikasan način pružimo mogućnost da Vaša kompanija ima optimalnu iskorišćenost IKT kapaciteta. Ove usluge mogu biti od velike važnosti ne samo kompanijama koje nemaju svoje stalno zaposleno IKT osoblje i stručnjake, već i onim kompanijama koje žele da pruže pomoć svom IKT osoblju, kako bi sve funkcionisalo besprekorno.

Održavanje OKT sistemaPored usluga održavanja, podešavanja i otklanjanja problema, između ostalog, vodimo brigu o kvalitetnoj IKT dokumentaciji. Ona podrazumeva centralno vođenje dokumentacije sa svim relevantnim podacima o IKT servisima i opremi.

Takođe, ne smemo zaboraviti i da samo dobro obučeni zaposleni mogu odgovoriti izazovima savremenog poslovanja, te možemo obaviti i namensku obuku zaposlenih u Vašoj kompaniji, kao i specijalističku obuku zaposlenih u IKT sektoru. Za više informacija pogledajte Edukacija i IT Obuke ili nas kontaktirajte kako bi smo zajedno došli do optimalnog rešenja za Vaše zaposlene. Obuku možemo održati kako u našim prostorijama, tako i u Vašim.

U svakom od paketa dobijate tehničku podršku koja u zavisnosti od trenutnog zahteva ili problema, može biti imejl, preko Tiketing sistema, daljinska ili fizička, izlaskom na teren. Takođe, dobijate i pristup portalu za podršku gde možete poslati zahtev za podršku, pratiti status već poslatih zahteva, ali i da na lak i komforan način znate tačno ko je poslao zahtev i povodom čega.


Održavanje računara i serveraOdržavanje računarskih mrežaPodrška
Profesionalno podešavanje i održavanje optimalnog funkcionisanja servera i računara, kao i ostalih IKT uređaja i opreme.

Pročitajte više…
Profesionalno podešavanje i održavanje računarskih mreža i uređaja, podeđavanje mrežnih servisa i resursa i optimizacija njihovog rada u Vašoj kompaniji.

Pročitajte više…
Direktna tehnička podrška, održavanje i podešavanje svih Vaših IKT sistema i uređaja.
Podršku možete zatražiti preko tiketing sistema, imejla, daljinski ili na licu mesta.

Pročitajte više…
Delite ovu stranicu