LicenciranjeLicenciranje

Možda i najkompleksniji izazov u savremenim IKT sistemima je pravilan izbor i primena različitih licenci programa koje koristimo. Pravilnim odabirom tipa licence možemo napraviti optimalno okruženje i smanjiti troškove kompanije.
U skladu sa savremenim poslovanjem, obaveza licenciranja softvera se ne dovodi u pitanje. Prosto: ako koristite neki program, morate da platite i imate validnu licencu.
Sa druge strane, sve je veći rast upotrebe programa koji su izdati pod nekom od otvorenih licenci, a takve licence dozvoljavaju upotrebu programa i u poslovnom okruženju bez naknade.

LicencuranjeŠta to zapravo znači?

Ukratko, možete koristiti programe za koje imate plaćenu licencu ili besplatne programe otvorenog koda.

No, ovde treba razjasniti par termina.

Programi koji su u vlasništvu određene kompanije i za čiju upotrebu se ili plaća licenca ili se mogu koristiti besplatno /bilo trajno, bilo neki određeni period), označavaju se kao vlasnički programi. Sa druge strane, programi koji su pod nekom od otvorenih licenci, za čiju se upotrebu ne plaćaju licence, označavaju se kao programi otvorenog koda.

Vlasnički programi često mogu da budu besplatni za privatnu, kućnu upotrebu, ali kada dođemo do poslovne upotrebe istog programa, licenca se plaća. Ovo je najčešća greška koja se dešava: nepravilnim tumačenjem može se desiti da program koji jeste besplatan za korišćenje kod Vaše kuće, koristite i na poslu, ne shvatajući da u tom slučaju morate platiti licencu. Veliki je broj ovakvih slučajeva (na primer kod korišćenja anitivirusnog softvera). Treba napomenuti da postoje i probne verzije ovakvih programa, koji se mogu koristiti određeni period radi testiranja njihovih mogućnosti. Nakon isteka probnog period, program se mora platiti ili se mora ukloniti sa računara.
Takođe, postoje vlasnički programi koji su besplatni kako za privatnu, tako i za poslovnu upotrebu. Ovo označava samo da je program i njegov kod u vlasništvu kompanije koja ga proizvodi.

Programi otvorenog koda su besplatni kako za privatnu tako i za poslovnu upotrebu. Pored ove osobine, njihov izvorni kod je javno dostupan, te se sam program može doraditi ili izmeniti prema Vašim potrebama.

Pravilnim izborom softvera za Vaše poslovanje dolazite u situaciju da kontrolišete troškove koje imate po osnovu plaćanja licenci i proširujete mogućnost izbora različitih tipova programa koje ste u mogućnosti da koristite. Takođe, u zavisnosti od poslova koje Vaša kompanija obavlja, moguće je uraditi takav izbor operativnih sistema i programa da čak ne budete u obavezi da uopšte plaćate licence.

Naša kompanija nudi usluge vezane za savetovanje prilikom izbora programa za različite namene, kao i pravilan izbor licenciranja za programe koji su pod nekom od licenci koje se plaćaju.

Kontaktirajte nas kako bi smo zajedno došli do optimalnih rešenja za Vašu kompaniju.

Delite ovu stranicu