ЛиценцирањеЛиценцирање

Можда и најкомплекснији изазов у савременим ИКТ системима је правилан избор и примена различитих лиценци програма које користимо. Правилним одабиром типа лиценце можемо направити оптимално окружење и смањити трошкове компаније.
У складу са савременим пословањем, обавеза лиценцирања софтвера се не доводи у питање. Просто: ако користите неки програм, морате да платите и имате валидну лиценцу.
Са друге стране, све је већи раст употребе програма који су издати под неком од отворених лиценци, а такве лиценце дозвољавају употребу програма и у пословном окружењу без накнаде.

ЛиценцурањеШта то заправо значи?

Укратко, можете користити програме за које имате плаћену лиценцу или бесплатне програме отвореног кода.

Но, овде треба разјаснити пар термина.

Програми који су у власништву одређене компаније и за чију употребу се или плаћа лиценца или се могу користити бесплатно /било трајно, било неки одређени период), означавају се као власнички програми. Са друге стране, програми који су под неком од отворених лиценци, за чију се употребу не плаћају лиценце, означавају се као програми отвореног кода.

Власнички програми често могу да буду бесплатни за приватну, кућну употребу, али када дођемо до пословне употребе истог програма, лиценца се плаћа. Ово је најчешћа грешка која се дешава: неправилним тумачењем може се десити да програм који јесте бесплатан за коришћење код Ваше куће, користите и на послу, не схватајући да у том случају морате платити лиценцу. Велики је број оваквих случајева (на пример код коришћења анитивирусног софтвера). Треба напоменути да постоје и пробне верзије оваквих програма, који се могу користити одређени период ради тестирања њихових могућности. Након истека пробног период, програм се мора платити или се мора уклонити са рачунара.
Такође, постоје власнички програми који су бесплатни како за приватну, тако и за пословну употребу. Ово означава само да је програм и његов код у власништву компаније која га производи.

Програми отвореног кода су бесплатни како за приватну тако и за пословну употребу. Поред ове особине, њихов изворни код је јавно доступан, те се сам програм може дорадити или изменити према Вашим потребама.

Правилним избором софтвера за Ваше пословање долазите у ситуацију да контролишете трошкове које имате по основу плаћања лиценци и проширујете могућност избора различитих типова програма које сте у могућности да користите. Такође, у зависности од послова које Ваша компанија обавља, могуће је урадити такав избор оперативних система и програма да чак не будете у обавези да уопште плаћате лиценце.

Наша компанија нуди услуге везане за саветовање приликом избора програма за различите намене, као и правилан избор лиценцирања за програме који су под неком од лиценци које се плаћају.

Контактирајте нас како би смо заједно дошли до оптималних решења за Вашу компанију.

Делите ову страницу