PodrškaPodrška

Kako bi Vaša kompanija mogla nesmetano da posluje, neophodno je da IKT sistemi ispravno i optimalno funkcionišu u svakom trenutku. U našoj ponudi su paketi namenjeni prevashodno malim i srednjim preduzećima koji svojim obimom na najbolji način odgovaraju zadacima koje savremno poslovanje zahteva. Vaše je samo da odaberete paket koji Vam odgovara. Takođe, možete se kroz konsultacije sa našim stručnim osobljem bliže upoznati sa svim detaljima koji su Vam potrebni kako bi ste doneli pravu odluku. Pored već postojećih paketa, možemo se dogovoriti i namenski skrojiti paket baš po Vašoj meri.

PodrškaMi pokrivamo kako održavanje mrežne infrastrukture, tako i održavanje računara i servera, i shodno tome, pratećeg softvera i operativnih sistema. Drugim rečima, objedinjujemo pojedinačne usluge paketa Održavanje računara i servera i Održavanje računarskih mreža.

U svakom od paketa dobijate tehničku podršku koja u zavisnosti od trenutnog zahteva ili problema, može biti imejl, preko Tiketing sistema, daljinska ili fizička, izlaskom na teren. Takođe, dobijate i pristup portalu za podršku gde možete poslati zahtev za podršku, pratiti status već poslatih zahteva, ali i da na lak i komforan način znate tačno ko je poslao zahtev i povodom čega.

Naša kompanija ne radi servis neispravnih uređaja, niti instalaciju/reinstalaciju operativnih sistema, već u dogovoru sa Vama možemo poslati uređaj u ovlašćeni servis, bilo da su uređaju u garantnom ili vangarantnom roku.


 

Kontaktirajte Tehničku podršku
Delite ovu stranicu