IT ObukeIT Obuke

Savremeno poslovanje zahteva savremena znanja, te stoga, potreba za stalnim usavršavanjem je jedna od najbitnijih tekovina današnjeg društva. Namenska i usko stručna znanja mogu promeniti sve u Vašem poslovnom životu. Namera nam je da u Školi računara pružimo ona znanja i veštine, koje možete odmah upotrebiti u svakodnevnom radu. I da budete prepoznatljivi po njima i nadasve uspešni.

U skladu sa postojećim trendovima u svetu, standardno školovanje više ne omogućava dovoljan nivo znanja, već je potrebno stalno usavršavanje do sada stečenih znanja i veština. Dobrim izborom i radom na sebi, u mogućnosti ste da promenite svoj položaj i predstavite sebe u najboljem svetlu. Sa druge strane, brzi razvoj tehnologije ne ide u prilog zaposlenima, te je potrebno pratiti i usvajati novine, kako bi ste ostali na željenom nivou poznavanja posla, ili pak usvojili nova znanja i krenuli ka novim interesantnijim i traženijim zanimanjima.

IT ObukeU nameri da Vam pomognemo u tome, nudimo širok spektar opštih i specijalizovanih kurseva iz IKT oblasti.

Pažljivo osmišljeni kursevi, obučiće Vas na terorijskom i praktičnom nivou kako bi ste mogli odgovoriti u svakom trenutku na potrebe Vašeg posla.

Pored već koncipiranih obuka, u dogovoru sa Vama, možemo osmisliti namenske kurseve u skladu sa potrebama Vaše kompanije i obaviti obuku zaposlenih u Vašim ili našim prostorijama.

Polaznici osnovnih i specijalizovanih kurseva dobijaju sertifikat o odslušanom kursu i mogu po izboru polagati za neki od sertifikata, bilo naše škole, bilo međunarodno priznatih, kako bi verifikovali svoje znanje. Sertifikat o odslušanom kursu samo pokazuje da ste odslušali određen kurs, a samo nakon polaganja dobijate diplomu da se stekli znanje iz određene oblasti. Sastavni deo sertifikata i/ili diplome je i dodatak u kome je opisano za šta ste obučeni, tj. teme koje određeni kurs pokriva,

Za detalje ili dogovor, obratite nam se slobodno.


 

Delite ovu stranicu