Upotreba besplatnih programa u poslovnom okruženju

ICTSEE Team/ novembar 8, 2018

Upotreba besplatnih programa u poslovnom okruženju Uvodne napomene U savremenom poslovanju, prosto je nezamislivo obavljati neku delatnost bez upotrebe računara, i sa njima u vezi, odgovarajućih programa. Programi koji mogu biti u upotrebi često koštaju mnogo, što opterećuje realne troškove poslovanja. Zakonski (kao i moralni) aspekti su poznati: moramo koristiti programe shodno njihovim licencama. Ne ulazeći u pojedinačno tumačenje licenci

Pročitajte više